אודות

החזון שלנו

מכון אביה שם לו לחזון לפתח את התפיסה האחדותית כתודעה עולמית. תפיסה הרואה את כל העולם כמארג חיים אחד הפועל ופועם בכל רגע על פי כללים יסודיים המהווים שורשים לכל הפרטים, החלקים, המאורעות, ההתמודדויות ומערכות היחסים.
 בני אדם הלומדים לראות כיצד כל פרטי החיים קשורים אל הכלל השורשי, באים לחיות מהגודל העצמי במקוריות, ומסוגלים ליצור עולמות חדשים בכל רמות החיים – בין ביחיד, בין בזוגיות, משפחה, קבוצה, חברה, ארגון, עם, או עולם. לעומתם מי שאינם מצליחים לחבר לאחד את פרטי חייהם, חווים כישלונות, קיבעונות, תחושות חוסר, פסימיות והישרדות קיומית.

צוות מכון אביה כולל מנהלים אנשי חינוך והוראה, אנשי טיפול ויועצים ארגוניים המתמחים בפיתוח מודלים, בהובלת תהליכי העצמה ושינוים בפרט, בקבוצה, בעם ובעולם. בחינוך, בייעוץ, טיפול ואימון.

תפיסת העולם שלנו

מכון אביה שם למטרה להציג מודלים החושפים ומסבירים את ציורי העומק של העולם ושל ההתפתחות האנושית. מודלים המאפשרים להתמודד בבעיות ופערים שונים ומגוונים על פי הגודל שבנו ולא על פי החוסר והצללים.

אם נסובב במהירות את גלגל שבעת צבעי הקשת, 7 הצבעים יגלו צבע שמיני, את הצבע הלבן, הצבע אשר כולל את כל 7 הצבעים והוא המקור האחד שלהם. ברגע שקרן האור הלבנה פוגשות את טיפות המים, המהוות מנסרה לקרן האור, הקרן מתפצלת לשבעת הצבעים, אשר כל אחד מכיל בו את הלבן ולכן הוא מסוגל להתחבר לצבעים האחרים.

למעשה, כל העולם אחד – מתהווה ממקור אחד המתפצל לגוונים גוונים המסוגלים לחזור ולהתחבר לאחד מחדש. כי הכל נובע מאחד ושב לאחד בכל רגע. מהלך זה מאפשר לנו לזהות ולחיות כל פרט וחלק, כל אירוע וכל התמודדות בגובה של "הלבן", לחיות לפי השורש העצמי כל פרט, וממילא להיות מסוגלים להבין ולתת לכל פרט ביקום את מקומו ויתרונו.

"לחשוב 8" פירושו לפתח את היכולות שלנו לראות ולחיות את המעבר, לחיות על פי 'הלבן', הגודל המקורי והעצמי שבנו ושבכל מצב, מציאות, התמודדות ומערכות יחסים.

"לחיות אחד" פירושו לחיות את כל הצבעים יחד, וכל צבע, לפי "הלבן", 'האור' שבו. ממש כמו חלקי העץ המחוברים לשורש אחד בשלמות, ומתוך כך זוכים לכוח החיים ולחוסן של העץ הגדול, כדי להוציא אל הפועל פירות – עצים חדשים. 

התפיסה האחדותית מסוגלת להביא את בני האדם לחיות כאחד על פי שורשם הגבוה. בכך לאפשר לפתח בכל הפרטים, והקבוצות מסוגלות עצמית להתמודד ברמה עליונה עם סוגיות היחיד והיקום מתוך יצירת איכויות חיים, מסוגלות לחולל שינויי עומק ולקבל החלטות מתוך ודאות. ביחיד, בזוגיות, משפחה, קבוצות, חברות ועולם.