הריצרץ המאחד

המתח בין תלמידי הכיתה היה גדול, אלו התנגדו לאלו ואלו לאלו, המתח השפיע על האווירה, על הלמידה ועל מערכות היחסים ביניהם. הניסיונות לפשר ולחבר ביניהם לא צלחו. באחד הימים נכנס מחנך הכיתה כשהוא מחזיק בידו ריצ'רץ צבעוני ענק, הוא שאל למי יש ריצ'רץ בבגדיו או בחפציו ? אבקש מכל תלמיד  להתבונן באופן פעולתו של הריצ'רץ.

המחנך שאל: מה תפקיד הריצ'רץ ? התשובה הייתה: לחבר חלקים נפרדים ואף שונים לאחד. ומי יכול להסביר לנו איך הוא פועל כדי לחבר חלקים אלו לאחד ? שאל. ענה אחד התלמידים: הריצ'רץ מורכב משתי שורות נגדיות של לשוניות כאשר בין כל שתי לשוניות קיים רווח. משיכת הרוכסן מכניסה בכוח, בכל שלב, לשונית אחת בין הרווח של שתי לשוניות נגדיות לה, וכך הם סוגרים עליה בכוח, וכך הלאה. למעשה, הרעיון דומה לכפתור המוכנס בנקב הנגדי שבחלק השני של הבגד ובכך מתחברים שני חלקי בגד, הדגים התלמיד בכפתור חולצתו. רק שבריצ'רץ מדובר ברצף של 'כפתורים קטנים' ו'נקבים' היוצרים כיפתור רציף של שני החלקים הנפרדים.

הניח המחנך על הרצפה את הריצ'רץ הענק שהביא וביקש מכל ילדי הכיתה להסתדר ליד לשוניות הריצ'רץ, כך שכל שני תלמידים יעמדו מול תלמיד שהוא הכי מקומם אותם והם הכי מתנגדים לו. המבוכה הייתה רבה בעמידת המתנגדים והמתעמתים זה מול זה, אך בלית ברירה התלמידים הסתדרו ליד הריצ'רץ על פי הוראת המחנך. המחנך הודיע שהוא ישמש בתפקיד 'הרוכס' המחבר בין לשוניות הריצ'רץ משני הצדדים. וכך אמר: בכל פעם שאגיע לשני תלמידים העומדים מצד אחד של הריצ'רץ למול תלמיד שאיתו יש להם מתח, לא תהיה להם ברירה אלא לתת לו מקום בין שניהם כדי שיווצר החיבור של הריצ'רץ.

אך, הפעולה לא יכולה להיות טכנית, אלא כל השלשה חייבים למצוא את החיבור האמיתי ביניהם. תפקידם יהיה לחבר בין 'הלשוניות' על ידי דיבור המברר את שורש המתח והעימות ביניהם, כי בהגעה להבנת שורש הדברים, לאמת, אפילו ניגודים מתחברים לאחד. כי הניגודים מופיעים כאשר רואים חלק מהתמונה הכוללת, אך כשמגיעים לבירור האמת – לראות את התמונה הכוללת –  הכל מתחבר לאחד. כפי שבעץ קיימים חלקים שונים אך בשורש הם מתאחדים לאחד, וממנו הם ניזונים וצומחים. כך כל הבריאה, למרות שחלקיה ומאורעותיה נתפסים כשונים ונפרדים, הרי שלכולם שורש ומקור אחד בו הם מחוברים ומשלימים, כי אב אחד לכולנו.

לענייננו, אמר המחנך, אם יש לאחד מאיתנו התנגדות לא מוסברת לחברו, והיא מקפיצה אותו בכל פעם שהוא פוגש אותו, הרי שההתנגדות יכולה לנבוע מכך שהחבר 'נוגע' בחולשה שיש בו, ואת זאת הוא לא מוכן לסבול, וודאי שלא להודות בה, כי אז יפגע ערכו בעיני עצמו ובעיני החברים.

אפשרות שניה: שיש בנו יכולת ייחודית שאנו חוששים שאותו חבר בהערותיו או בהתנגדותו כלפינו, כביכול מתכוון להמעיט בערכה או לבטל אותה, למעשה לבטל אותנו. לכן אנו מחזירים מלחמת נגד – מלחמת מגן, שהיא למעשה תוצאה מהפחד שלנו או מהחולשה שבנו.

למרות, שדווקא החבר המנוגד לנו בריצ'רץ, הוא 'הכפתור המתאים לנקב שלנו', הוא המפתח לצמיחת היכולת שלנו משמיים. ממש כפי שבמעגל חשמלי, חיבור הפלוס (+) והמינוס (-) המנוגדים, מחולל את הדלקת האור, כך המתח וההתנגדות שביניכם, אם תתחייבו לבררם בשורשם, יתגלו כ'מתח חשמלי' מאיר המחבר את הצדדים הנגדיים לאחד. יוצא שתחושת ההתנגדות מצביעה על פוטנציאל חיובי להתפתחות, כי היא המוכיחה שנוגעים בי במקום אמיתי, ואם אכנס אליו אתחבר לאחד, ודווקא עם המתנגדים לי.

לכן, אמר המחנך, אני מבקש מכל שלישיה בריצ'רץ לברר ביניהם את הסיבה האמיתית להתנגדות ביניהם, ולנסות להבין כיצד הסיבה בעומקה היא ההזדמנות שלהם לחיבור ולהתפתחות. מי שלא יצליחו לברר ביניהם, אזי שני החברים היושבים בצידיהם משתי השלשות הימינית והשמאלית, יעזרו להם. שהרי כולנו ריצ'רץ אחד ואם חלק מהכיתה לא ימצאו את החיבור ביניהם יישאר חור בריצ'רץ, חור שיגרום לניתוק כל שיני הריצ'רץ בסופו של דבר.

התלמידים התחילו בבירור ביניהם, כאשר המחנך עבר ביניהם וסייע להם לגלות את הסיבה והשורש למתח ביניהם, הפתעתם הייתה גדולה כאשר גילו שדווקא ההתנגדות מסתירה בתוכה את ההזדמנות באופן מנוגד. כמו נגטיב של תמונה הנראה כתמונה שנשרפה, אך כאשר מאירים אותו, כמו שקופית, מתגלה הפוזטיב – התמונה הצבעונית המרהיבה בעושרה.

האם כך הוא גם במשפחה, בזוגיות ואף בין חלקי העם ? האם גם במסגרות אלו מי שמעורר בנו התנגדות הכי גדולה הוא בן הזוג שלנו בריצ'רץ ? אם מבינים שזוג, משפחה ועם ישראל הם ריצ'רץ אחד, אשר בו 'הכפתורים והנקבים' מכוונים אחד אל השני, או אז אפשר ליצור שלמות אחת, למרות המיקום והתפקיד השונה של החלקים. שהרי הקב"ה ברא בעולמו את זה לעומת זה במטרה שיבואו לגילוי האחדות הפנימית ביניהם. כך הוא בין אדם לנפשו, כך הוא בזוגיות, כך הוא בתוך משפחה וכך הוא בערבות ההדדית בין כל חלקי העם. התנאי הוא – המוכנות להתייצב באומץ ובישרות ולברר מה מסתתר בעומק ההתנגדות, ואז יתברר שהניגודים בהתחברם מגלים את תמונת זהותנו המלאה, ואת חשמל החיים הפנימי המחבר את כולנו לאחד.

האחדות מתקיימת כאשר בני אדם מצליחים להתחבר ברוח הפנימית שבהם, ברצון, מתוך ישרות הלב ובקשת האמת. כאשר הם מצליחים לגלות כאיש אחד בלב אחד את השורש, את העקרונות וכללי הרוח. אז הם נמשלים לריצ'רץ המסוגל לחבר פרטים רבים ומנוגדים במציאות, לשורש אחד.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn