המגדלור והאמת

שתי אניות מלחמה שנשלחו למשימת אימונים, נמצאו בלב ים במהלך תמרונים במשך כמה ימים ובתנאי מזג אוויר קשים. שרתתי על אניית המפקד והייתי בעמדת השמירה על גשר הפיקוד כשירד הלילה. הראות הייתה מוגבלת בשל הערפל הסמיך, ומשום כך נשאר רב החובל על הגשר כדי לפקוח עין על כל הפעילויות. זמן קצר אחרי שירדה החשיכה, דיווח השומר מכנף הגשר:'אור בכיוון לימין החרטום'. האם קבוע או נע לאחור?' קרא הקפטן, 'קבוע, המפקד', ענה השומר, ופירושו של דבר שהיינו בנתיב התנגשות מסוכן עם הספינה ההיא.

רב החובל הורה לקשר, 'אותת לספינה: אנו בנתיב התנגשות, מייעץ שתשנה נתיב ב- 20 מעלות'.

האיתות שהתקבל מן הספינה אמר: 'מייעץ לכם לשנות נתיב ב- 20 מעלות'. רב החובל אמר, 'שלח מסר בזו הלשון: 'אני המפקד, שנו נתיב ב- 20 מעלות"!!

'אני מלח בדרגת רב"ט, כדאי לך לשנות כיוון ב- 20 מעלות.' הייתה התשובה. חמתו של רב החובל בערה. הוא התפרץ, 'שגר הוראה!! אני אוניית מלחמה. שנה נתיב ב- 20 מעלות"!!!  והתשובה שהתקבלה באיתות הייתה, 'אני המגדלור'!  למותר לציין ששינינו נתיב.' (פרנק קוך).

אין ספק שכאשר המפקד הבין שמולו ניצב מגדלור ולא אוניה, הוא הבין שלא משנה אם הוא מפקד, רמטכ"ל, שר, ראש ממשלה, נשיא או מלך, כל אלה לא יעזרו למול האמת. כי כל בר דעת מבין שהליכה נגד האמת היא הליכה נגד החיים. אילו חלילה רב החובל לא היה מוכן לשנות נתיב, הוא היה מוביל את עצמו ואת אנשיו לאבדון. כך הוא הדבר לגבי כל אדם המחליט ללכת נגד האמת.

המגדלור המאיר בחשיכה ומאפשר למצוא את הכיוון ואת חוף המבטחים, נמשל לאמת המאירה בתוך האדם, אף בחשיכה גדולה, המודיעה לאדם באורה מה הכיוון והמעשה הנכון אשר יעשה. מי שבוחר במגדלור האמת מוצא את הנתיב לחוף החיים. חז"ל מלמדים אותנו שה'חותמת' של הקב"ה היא האמת, ובחותמת זו הוא חתם את העולם. כלומר, כפי שמטביעים חותמת על דף והכתוב והמצויר בחותמת מופיע בדף, כך חותמת האמת הוטבעה במציאות כל העולם. בכך נקבע שמבנהו הפנימי של העולם מתנהג על פי האמת, ולכן, לכל סטיה מהאמת יש מחיר.

המלבי"ם אומר על הפסוק : " מעשה ידיו אמת ומשפט, נאמנים כל פיקודיו", שמעשה ידיו הם אמת ומשפט (המשפט מברר את האמת בפועל), שהגוף של המעשה אשר עשה את הבריאה, אשר ברא,

הוא אמת ומשפט, שזאת הוא הכוח הפנימי שמעמיד כל הבריאה, עד שהאמת והמשפט הוא הכוח והנפש והחיות של כלל מעשה ד'… שיכירו על ידי הבריאה מציאות ד' ואחדותו והאמונה האמיתית… ואם אין אמת ומשפט אין כוח ואין חיות ונפש בכל הבריאה והמעשה שעשה, והיא כגוף בלי נשמה". (תהילים קיא).

לכן מי שאינו נאמן לפעול על פי האמת מאבד את הכוח הפנימי המעמיד אותו ומקיימו, מאבד את המפגש החי עם 'מגדלו' של עולם. הנאמן, ששולט בו כוח האמת הוא המאמין המסוגל לחיות בפועל את האמת. מתוך כך הוא דבק בכוח החיים האלוקי שנמצא זרוע באמת, והוא מגיע לחיבור פנימי ישיר עם מקור החיים, ומקבל עוז ומסוגלות לזכות בהשפעה על כל מציאות ואף על כל העולם. 

ידוע הפירוש לאמרה "לאמת יש רגליים, לשקר אין רגליים", שבמילה א.מ.ת לכל אות יש בסיס ורגליים כדי לעמוד במציאות, לעומת ה'ש.ק.ר' שלכל אות יש רגל אחת בלבד. לכן השקר אינו יציב והאדם האוחז בו אינו מסוגל להתייצב ולחיות. לעומת זאת מי שמאמץ את האמת זוכה להגיע להתייצבות איתנה במציאות ובחייו, כי יש לו רגליים מוצבות ומחוברות למציאות, יש בו כוח פנימי מעמיד.

הפלא הוא, שכדי לבוא לחיות את האמת, לדבוק בה במוחלטות, נדרש האדם ליישר את ליבו ולנקותו מכל שקר. כדברי הרב דסלר: "האדם מאמין רק במה שליבו רואה אמיתתו". ואם הלב לא רואה את האמת, משמעות הדבר שהלב אינו נקי, אלא משוחד בכל מיני נטיות ודמיונות. התוצאה תהיה שהאמון של האדם יתערער כי אין לו את הכוח המעמיד, את האמת. גם אם יראו לאדם זה את האמת במופתים, עדיין הוא יכול לא לקבלה בלבו כאמת מחייבת, הוא אף יסביר באותות ומופתים למה לא ללכת על פיה. אך האמת לעולם עומדת וקיימת ומי שלא מאמין בה, בא לידי התנגשות עם החיים, גם אם מחשיב את עצמו למפקד גדול.

אי ראיה ואי הליכה לפי האמת פוגע קשות בתכונת החיים של האדם – באמון, באמונה. כי האמון – האמונה מתחזקים רק כשהם מחוברים לאמת, ובלעדיה, האמון – האמונה מתערערים והאדם מגיע לחוסר ביטחון עצמי, המביאו להרגיש מאוים וחסר אונים בכל מצב, ולכן פועל בהישרדות. האמת והאמונה הם כ'זוג' המוליד חיים, לכן כל מערכות היחסים, בזוגיות, במשפחה, בעבודה, במדינה, אשר אינם בנויים על האמת מתגלה בהם חוסר אמון ונאמנות, חוסר יציבות ושקר, אחד בפה ואחד בלב.    

האמת 'כבדה' ולכן נושאיה מועטים, כי היא מחייבת את האדם לוותר על דמיונותיו ואשליותיו.

היא מחייבת את האדם לשנות את מסלולו המוטעה, לשנות את עצמו על פי האמת, להיות רב אמת ולא רב חובל החובל בעצמו ובכל הנמצאים עימו.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn